بیمراه چیست و چگونه کار میکند

امروزه به دلیل زیاد شدن سرعت زندگی و کم شدن فاصله ها ، انسانها در زندگی خطرات بیشتری را از سر میگذرانند.
بخش اعظمی از این خطرات مالی هست که اگر درست برنامه ریزی داشته باشیم می توانیم ریسک آن را بسیار کاهش دهیم.
یکی از بهترین روشها برای کاهش ریسک های مالی استفاده از بیمه ها است.
بیمه ها به شاخه های مختلفی تقسیم می گردند اما همه شاحه های بیمه دو ماموریت اصلی دارند .
1- حداقل کردن وقوع حادثه با چک کردن مورد بیمه. مثلا در بیمه آتش سوزی چک کردن وجود لوازم اطفاع حریق و رعایت شدن استانداردهای محیطی
2- پوشش مالی هنگام وقوع حادثه

در بیمه های شاخه های حمل و نقل و باربری ، موارد فوق بر اساس بازدید اولیه محموله و مراحل پرونده خسارت انجام میشوند. به این صورت که مرسوله بارگیری شده توسط کارشناسان بیمه بازدید می شوند و در صورت رعایت استانداردهای حمل ، آن بارگیر مجاز به حرکت به سمت مقصد خواهد بود و شرکت بیمه ، مسئولیت سلامت رسیدن مرسوله را بر عهده خواهد داشت.
هنگام خسارت خوردن بار نیز کارشناس بیمه برای پوشش خسارت ، بازدید از صحته خسارت و پرونده پلیس کرده و پرونده را برای پوشش مالی خسارت ایجاد میکند.

خدمات بیمراه

بیمراه سامانه برخطی است که برای تسهیل مراحل بازدید اولیه محموله و نیز ثبت پرونده خسارت ایجاد شده است. بدین صورت که کارشناس بیمه بر اساس مدارک ارسالی توسط اشخاص ثالث و یا یکی از مامورین غیر کارشناس خود بیمه اقدام به تائید و یا رد بازدید اولیه محموله می کند. و این فرآیند در سامانه های بیمه ثبت می گردد. در رابطه با ثبت پرونده خسارت نیز به صورت مشابه ، کارشناس می تواند بر اساس مدارک ارسالی توسط هر شخصی که مورد تائید بیمه باشد این پرونده را ثبت و مدارک را تائید نماید.
بیمه ها با استفاده از بیمراه با پایین آوردن هزینه های بازدید توسط کارشناس، می توانند درصد بیشتری از بیمه نامه ها را بازدید کنند و در نتیجه ریسک بیمه را کم کرده تا مقدار و حجم آسیبهای مالی و جانی را کاهش دهند

ثبت درخواست نصب و راه اندازی

برای ثبت درخواست دمو، نصب و راه اندازی اپلیکیشن بیمراه فرم زیر را پر کرده و یا از طریق تلفن و ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

Copyright © 2010-2021 BIMRAH Company. All rights reserved